Prof. Dr. Szabó András

szabo.andras@sic.medicopus.hu
Dr. Szabó András 2000-ben szerzett agrármérnöki diplomát (KE ÁTK), majd doktori (Ph.D.) fokozatát a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetben szerezte meg 2004-ben. Ezt követően 11 évig a volt Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszéken és annak jogutódjaiban dolgozott, két évig vezette az KE AKK Élelmiszer-fejlesztési és Bioanalítikai Tanszékét. Munkája mindvégig lipidekre irányult, melyet két Bolyai János és két OTKA pályázat támogatott. 2015-ben lett az MTA doktora és egyetemi tanár, ezévben került vissza a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetbe, ahol flow cytometriával is foglalkozik. Több doktori témavezetést vállalt, magyar és angol nyelven oktat MSc és PhD hallgatókat, idegennyelvű, impakt faktoros közleményeinek száma közel 60, ezek független citációja 300 feletti.